Den omfangsrige eller lille videoproduktion

Der findes flere, der begår sig med videoproduktion, og i den forbindelse er det værd at fremhæve dette sted her: https://www.jacobpelle.com/

Men selvom man umiddelbart tænker, at man da godt kan regne sig frem til, hvad videoproduktion egentlig går ud på, så prøv lige for dig selv at beskrive, hvad det drejer sig om.

Vi vil ikke have dig til at bruge mange forskellige fagtermer, som dem, der arbejder med videoproduktion til dagligt, bruger, men blot beskrive for dig selv de forskellige led, man har brug for i forbindelse med videoproduktion.

Du vil nok komme omkring mange delelementer, og lige pludselig kan du godt se, at der er mange aspekter, man skal have in mente og eventuelt får brug for, når der skal laves videoproduktion.

Dette afspejler sig ofte på prisen, hvor det bliver dyrere, desto mere der skal laves, men sammenlagt kan det bedste svare sig at tage den “store pakke”, og ellers vil en forhandler nok også forsøge at lave mersalg i forbindelse med et salg eller skræddersy et tilbud til dig.

Men lad os da for sjov skyld alligevel forsøge at gennemgå nogle af alle de led, man skal igennem i forbindelse med videoproduktion – og så ser vi bort fra, hvad man skal bruge af udstyr og variationerne af disse, hvor vi udelukkende kigger på, hvad man skal lave.

Man skal først filme det, der skal laves en produktion af. Dette kræver måske et storyboard eller manuskripft forud.

Dette skal så råredigeres, senere skal det finredigeres, måske skal der undertekster på noget af det.

Senere kan man tilføje effekter og andet, der giver de æstetiske virkemidler, man efterspurgte.

Til slut kan man så lave en intro og en outro til denne videoproduktion, og dette endelige resultat skal jo så også overspilles eller overføres til noget, som kunden kan afspille.